Apostille
 • ,

  APOSTILLE

  Dokumentu īstuma apliecināšana nozīmē amatpersonas paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, lai vienā valstī sastādīti publiski dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī.

  Uzmanību!
  ! Sākot ar 01.07.2019. Latvijā:
  1) aizliegts legalizēt Latvijā taisītu personu apliecinošu dokumentu atvasinājumus un tulkojumus;
  2) lai legalizētu Latvijā sagatavotu atvasinājumu vai tulkojumu ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam, šim ārvalstī izsniegtajam publiskajam dokumentam jābūt legalizētam tā izdevējvalstī.
  ! Saskaņā ar Civilstāvokļu aktu reģistrācijas likuma 6. panta trešo daļu personai, kurai ārvalsts iestādē jāiesniedz civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošs dokuments (dzimšanas, laulības vai miršanas apliecība), kas izsniegts dzimtsarakstu nodaļā LPSR Laulības un ģimenes kodeksā paredzētajā kārtībā, ir pienākums vērsties Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā un saņemt jaunā parauga dokumentu.

  Apostille tiek veikta 1 darba dienas laikā, cena 45,00 EUR.

  Iesniedzot dokumentus, personai iepriekš jānoskaidro attiecīgās valsts iestādēs, vai nepieciešams apliecināt:

  *  tikai dokumenta oriģinālu / notariāli apliecināta dokumenta kopiju;

  *  tikai dokumenta tulkojumu;

  *  gan dokumenta oriģinālu / notariāli apliecināta dokumenta kopiju, gan dokumenta tulkojumuю

  Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar šo procesu, tad lūdzam ar mums sazināties pa zemāk norādīto telefonu vai rakstīt uz e-pastu.

   

         Facebook Twitter LinkedIn Youtube

   

  +371 28389329           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.